Hotline: 0966.388.158 - 0969.983.882

Danh sách dịch vụ

  • gia công cơ khí, gia công cơ khí chính xác, phụ tùng xe máy, phụ tùng xe máy phú trường

    Gia công cơ khí chính xác

    Chuyên gia công cơ khí chính xác: đồ gá, jig, khuôn mẫu, các chi tiết có độ chính xác cao

  • đúc áp lực, đúc áp lực chất lượng cao, công nghệ đúc, phụ tùng xe máy, đúc áp lực phú trường

    Đúc áp lực

    Chuyên cung cấp dịch vụ đúc áp lực chất lượng cao với công nghệ đúc hiện đại. Sản phẩm đúc đa dạng, chính xác nhất.